TÜRKLERİN BİLİME KATKILARI posted by on 22 Mart 2013

GÖRDÜĞÜM EN KALİTELİ HOST VE DOMAİN SİTESİ,ÜSTELİK ÜCRETSİZ HOSTLAR BİLE OLDUKÇA HIZLI
Web hosting

Demiri ilk işleyen ve savaş silahı yapımında kullanan Türklerdir.

Mancınığı bulanlar ve ilk kullananlar Türklerdir.

Mendil kullanmayı ilk uygulayanlar Türklerdir.

Islıklı oku bulan Tanrıkut Mete’dir.

Yeleği ilk kullananlar Türklerdir.

Atı evcilleştiren ve savaşta kullananlar Türklerdir.

Dünyada bilinen en eski kilometrelerce uzunluktaki sulama kanallarını
yapanlar ve kullananlar Türklerdir.(Uygur)

At koşum takımlarını ilk bulanlar ve kullananlar Türklerdir.

Dünyada ilk defa insanlı denizatlıyı uzun bir süre su altında hareket ettiren
Türklerdir.(III.Ahmet dönemi,şehzade sünnetinde)

Yoğurdu dünya mutfaklarına kazandıran Türklerdir.

İlk insan mumyalama tekniğini mükemmel bir şekilde uygulayanlar Altay Türkleridir.(Mısır medeniyetinden

yüzyıllarca önce)

Uygur bölgesinde bulunan, Mısır piramitlerinden yüzyıllarca önce
yapılan ve Mısır piramitlerinden daha yüksek/büyük olan piramitleri yapan Türklerdir.
Çin hükümeti buraya girişi tamamı ile yasaklamıştır. Çünkü bu
piramitlerin içinde proto-Türk yazılar mevcut.Arkeologların dahi girişine
kati surette izin verilmiyor. Çünkü dünya tarihinin tekrar yazılması gerekebilir.

                      TÜRKLERİN BİLİMİN GELİŞMESİNE KATKILARI
Türklerin Müslümanlığa hizmetleri sadece siyasî ve askerî alanla sınırlı kalmamıştır. Devlet idaresi ve askerî yapılanmada bütün İslâm dünyasını etkileyen Türkler İslâm medeniyetinin gelişmesinde de büyük hizmetlerde bulunmuşlardır. Bilim,sanat ve edebiyat alanında İslâm rönesansıTürklerin katkıları ve sağladıkları huzur ve emniyet sayesinde gerçekleşmiştir.

İslâm dininin ve medeniyetinin evrensel hâle gelmesi Türkler sayesinde mümkün olmuştur. Meselâ Selçuklu veziri Nizamülmülk tarafından Bağdat’ta kurulan Nizamiye Medreseleri (1066) öyle büyük bir üne sahip oldu ki bu medreseler İslâm medreselerinin ilk örneği olarak kabul edilmişti. Halbuki Samanoğulları ve Gazneliler devrinde de medreselerin bulunduğu bilinmektedir. Ancak Nizamiye Medreseleri dinî bilimler yanında müspet ilimlerin de okutulduğu ilk medreseler olmakla modern üniversitelere öncülük etmiştir.
Abbasiler zamanında başlayan eski Yunan ve Helen medeniyetlerine ait eserler ve felsefe akımlarının çevirileri Türk hâkimiyeti devresinde zirveye ulaşmıştı.

                      İSLAM MEDENİYETİNİN ÖNCÜLERİ: TÜRKLER
Türklerin İslam davasına sahip çıkmasıyla İslâm medeniyetinde büyük gelişmeler olmuştur. Batıda unutulmuş olan Yunan ve Helen medeniyetiHaçlı Seferleri sayesinde İslâm medeniyeti ile birlikte tekrar Avrupa’ya taşınmıştır. İslâm medeniyetinin öncüleri durumunda olan Türk bilginler bütün dünya tarafından tanınmış ve eserleri yüzyıllarca bilime rehberlik etmiştir. Bu Türk bilginlerinin en ünlüleri Farabi Birunî ve İbni Sina’dır.

                      İSLAM MEDENİYETİNİN OLUŞMASI 
Büyük bir Türk bilgini olan İbni Sina’nın tıp alanında yazdığı kitaplar Avrupa’da yüzyıllarca okutulmuş yine bir Türk bilgini olan Ebû Bekir Razi’nin eserleri bilim dünyasına ışık tutmuştur. Tıp fizik kimya matematik ve astronomi ilimlerine önemli katkılarda bulunan birçok bilim dalının temellerini atarak dünyaya öncülük eden çok sayıda Türk bilgini yetişmiştir. İslâm dünyasının her tarafını süsleyen bugün bile çoğu ayakta duran sanat eserlerinin çoğu Türk mimarları tarafından yapılmıştır. İslâm dünyasında Sinan gibi bir mimar Selimiye Camii gibi başka bir şaheser görmek mümkün değildir.

İslâm tarihine baktığımız zaman açıkça görürüz ki Müslümanlığın ilk devirlerinden sonra Müslümanlığa büyük hizmetlerde bulunarak Allah’ın rızası yönünde hareket eden millet Türk Milleti olmuştur. Kur’an-ı Kerim’de İslâm’a hizmet eden hayırlı milletler şöyle müjdelenmiştir:

“Ey iman edenler içinizden kim dininden geri döner (irtidat eder)se Allah (yerine) kendisinin onları sevdiği onların da kendisine sevdiği mü’minlere karşı alçak gönüllü kâfirlere karşı ise ‘güçlü ve onurlu‘ Allah yolunda cihad eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir.

Bu Allah’ın bir fazlıdır; onu dilediğine verir. Allah (rahmetiyle) geniş olandır bilendir.” (Maide Suresi 54)

Bu ayetle İslâm’a en önemli hizmetleri gerçekleştiren Türk Milleti de müjdelenmiştir.

Peygamber Efendimiz de şu müjdeyi vermiştir:

“İstanbul elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onu fetheden asker ne

güzel askerdir.”

İstanbul’un fethedilmesi büyük Türk hükümdarı Fatih Sultan Mehmet ile onun kahraman askerine nasip olmuş ve böylece Milletimiz Peygamberimizin övgüsüne hak kazanmıştır

 

                      M.K. ATATÜRK’ÜN ;“Bizim dinimiz en makul ve en tabii dindir.Ve ancak bundan dolayıdır ki, son din olmuştur. Bir dinin tabii olabilmesi için  akla, fenne, ilme, mantığa uygun düşmesi gereklidir. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygun düşer.” İfadesindeki gibi İslam’da “din-bilim çatışması” yoktur. Özellikle İslam Dini akla ve bilime önem veren bir dindir.Dinin tarih boyunca bilime karşı olduğu, bilimin ancak din terk edildiğinde gelişebileceği gibi iddialar vardır.Oysa bilimin tarihine biraz göz atmak bile, bu iddiaların yanlışlığını görmek için yeterli olacaktır.Orta Çağda Allah’a inanan Müslüman bilim adamları sayesinde İslam medeniyeti bilimsel alanda ileri gitmiştir. Tarihe baktığımızda medeniyet adına eserler ortaya koyanların ister tek                 Tanrılı olsun ister çok tanrılı olsun, Tanrı’nın (Allah’ın) var olduğuna inanan ,Ateist (Tanrı’ya inanamayan) olmayan ve bir dine inanan toplumlardır.

Bütün Arkeolojik kazılarda ve Tarih biliminin ortaya koyduğu sonuçlarda Tanrı’yı inkar eden, bir dine inanmayan topluma rastlanmamıştır.

Toplumsal olarak değil sadece bireysel çıkışlarla ateist olanlar mevcuttur. Çin,Hint,Yunan,Mısır,Arap, Türk v.b. Medeniyetlerin hepsi bir dine, Tanrı’ya inanmışlar ve ortaya muhteşem medeniyetler, eserler (Efes,Ayasofya,Selimiye,Pirami tler, Katedraller v.b……) bırakmışlardır.

Yani özetle din, toplumları geri bırakmaz,medeniyete,bilime katkı sağlar ve sevgi,yardımlaşma,doğruluk,ada let v.b. noktalarda da toplumları bir arada tutar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>